Vítejte na stránkách Senior-domu v Soběslavi. 


Od l. 7. 2021 již není nutné se předem rezervovat na návštěvu. 

  

Změna od 9. 7. 2021:    

 

I nadále platí níže uvedené podmínky.

Návštěva může  proběhnout, pokud se prokážete:

- negativním výsledkem RT-PCR testu ne starším než 7 dnů,

- negativním POC antigenním testem ne starším než 72 hodin,

- dokladem, že jste byli očkováni proti onemocnění COVID -  19 a od druhé dávky uplynulo u dvoudávkového schématu 14 dnů a u jednodávkového schématu 14 dnů,

- že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID - 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů, 

Tato potvrzení mějte prosím vždy při sobě. 

Po celou dobu návštěvy je nutné používat respirátor třídy min. FFP2 bez výdechového ventilu.

Pokud budete chtít klienta připravit na vycházku ven, volejte prosím předem na tel. č. 602 163 236.

---------------------------------------------------------------------------


Ode dne 17.5.2021 jsou dle  opatření MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN povoleny návštěvy v zařízeních sociálních služeb, podmínky pro návštěvy zůstávají stejné jako byly doposud. Vzhledem k incidenci ve městě Soběslav (více jak 500 nakažených na 100 000 obyvatel) je nutné se stále na návštěvu přihlašovat přes rezervační systém.                             O příp. změnách budeme informovat.

 Pro prokázání negativity je možné použít i potvrzení zaměstnavatele o testování na Covid 19.


----------------------------------------------------------------------------

VYCHÁZKY KLIENTŮ - ZMĚNA č. 4

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo mimořádné opatření týkající se vycházek klientů mimo areál zařízení, tzn. že zařízení mohou bez jakýchkoliv podmínek opustit všichni klienti Senior-domu Soběslav.

-----------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ!!!

PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY V SENIOR-DOMĚ SOBĚSLAV JE NUTNÝ ANTIGENNÍ TEST PROVEDENÝ NA ODBĚROVÉM MÍSTĚ NEBO VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ. NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT SAMOODBĚROVÝ TEST. V PŘÍPADĚ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH JE PRO NÁVŠTĚVU NUTNÉ MÍT VÝSLEDEK TESTU POTVRZENÝ ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM NEBO LABORATOŘÍ. 

NOVĚ SE ROZŠÍŘIL OKRUH OSOB, NA KTERÉ SE VZTAHUJE VÝJIMKA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

OSOBA (NÁVŠTĚVA) MUSÍ MÍT VYSTAVENÝ CERTIFIKÁT MZČR O PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ A OD POSLEDNÍ DÁVKY UPLYNULO NEJMÉNĚ 14 DNÍ.

 

----------------------------------------------------------------------------------


 https://seniorsobeslav.rezervace.online/

V rezervačním systému si musíte vybrat termín. Na samotnou rezervaci se dostanete kliknutím na přesný čas plánované návštěvy.


Režim návštěv v Senior-domě Soběslav

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 ode dne 5. prosince 2020 od 00 .00 hod. do odvolání jsou zakázané návštěvy v domově pro seniory s výjimkou:


zákaz návštěvy podle tohoto opatření se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC antigenním testem a osoby, které doloží, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, a na osoby, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní. Návštěvu pak může vykonat za podmínky, že dodrží po dobu návštěvy veškerá stanovená hygienická opatření, kterými jsou: krytá ústa a nos předepsaným respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového filtru a respirátor neodloží po celou dobu návštěvy. Před vlastní návštěvou se podrobí standardní kontrole měření tělesné teploty a provede dezinfekci rukou. Respirátor si pořizuje každý návštěvník z vlastních zdrojů. Pokud nebude mít návštěvník předepsaný respirátor, nebude vpuštěn na návštěvu. Před vlastní návštěvou musí každý návštěvník vyplnit dotazník ohledně symptomů nemoci COVID – 19.

Informujeme příbuzné našich klientů, že testování není možné provádět v našich podmínkách a proto informace, kterou jste patrně zachytili v médiích se našeho zařízení netýká.

Informace o získání Potvrzení o testu na onemocnění SARS-CoV-2 získáte u svého praktického lékaře nebo na odběrovém místě či na KHS. Potvrzení předložíte pracovníkovi Senior-domu Soběslav, který Vám na základě tohoto potvrzení návštěvu umožní. Odběry jsou domluveny na níže uvedeném odběrovém místě:


Odběrové místo DRIVE IN (odběr z vozidla) Covid-19 Tábor
parkoviště Stop Shop, U Čápova dvora 3125, Tábor (příjezd od LIDL)

Rezervace odběru den před návštěvou Senior-domu Soběslav:  Rezervační kalendář - Klinické laboratoře Tábor, a.s. - O... | Reservatic


Bližší informace odběrového místa: Antigenní testy pro veřejnost | KLT Tábor

Odběrové místo Nemocnice Tábor

Plošné testování Antigením POCT testem | Nemocnice Tábor, a.s. (nemta.cz)


Návštěvy budou tentokrát organizované rezervačním způsobem. Návštěvu si můžete rezervovat pouze přes webovou aplikaci. Odkaz na rezervační systém je uveden nad touto informací. Doba návštěvy je stanovená na 20 minut a účastnit se jí mohou pouze 2 osoby za rodinu. K jednomu klientovi bude v případě velkého zájmu pouze jedna návštěva týdně, aby byla návštěva umožněna všem.


Návštěva u ležících klientů bude probíhat na pokoji klienta. U těchto osob budeme apelovat na jejich zodpovědnost, že po dobu návštěvy se budou chovat ohleduplně vůči svému příbuznému, ale i vůči zaměstnancům. To znamená, že dodrží 2m odstup od klienta a budou mít po celou dobu návštěvy respirátor, kterým budou mít krytá ústa a nos. Toto bude kontrolováno pracovníky Senior-domu Soběslav.

Návštěvy budou umožněny od pondělí 7. prosince 2020. 

Ing. Zina Petrásková, ředitelka Senior-domu Soběslav

-----------------------------------------------------------------

VYCHÁZKY KLIENTŮ - ZMĚNA č. 3

Usnesením č. 296 uděluje vláda ČR výjimku klientům v případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení v tom smyslu, že nemusí po návratu podstoupit preventivní karanténu a následné POC testy. Podmínkou je, že tito klienti mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID - 19, od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a klient nejeví žádné příznaky tohoto onemocnění.

------------------------


VYCHÁZKY KLIENTŮ - ZMĚNA č.2

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky: 

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, 

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95; 

Toto nařízení v praxi znamená, že klient při každém opuštění budovy Senior-domu Soběslav bude umístěn do karantény. Chápeme, že je doba Vánoc, ale prosíme všechny o příbuzné o opětovné zvážení, zda vzít klienta ze zařízení za těchto podmínek. 

-----------------------

 

VYCHÁZKY KLIENTŮ - ZMĚNA

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 se zrušuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. zákaz vycházení klientů domovů pro seniory.

Vycházky mohou probíhat za splnění těchto podmínek:
1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
2. vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
3. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

V této chvíli zjišťujeme u klientů zájem ohledně vycházek v době Vánoc, počátkem týdne budeme telefonicky kontaktovat příbuzné a domlouvat přesné časy opuštění a navrácení do našeho zařízení. Toto je nutné pro zachování běžného provozu Senior-domu Soběslav. Žádáme rodiny o součinnost v této situaci. 

Ing. Zina Petrásková, ředitelka 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               Balíčky pro klienty od příbuzných a známých - 

- příjem těchto balíčků je možný pouze v pracovní dny od 9,00 do 11,00 hodin a od 13,30 do 15,30 hodin.

                              Balíček musí být označen jménem klienta. 

Před předáním bude obsah vydezinfikován, z tohoto důvodu prosím uzpůsobte obsah těchto balíčků.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      Senior-dům Soběslav umožňuje propojení rodin a známých prostřednictvím internetu.

Pokud bude ve vaší rodině zájem, volejte prosím v pracovní dny dopoledne níže uvedeným 

pracovnicím, které Vám sdělí veškeré podrobnosti a domluví s Vámi čas hovoru.

Je možno spojit se pomocí těchto aplikací: Skype, Messenger a WhatsApp.

Kontakty: Pavlína Marešová          734 828 959

                  Mgr. Lada Haplová         603 583 596

                 Ing. Zina Petrásková      732 376 433


       Senior-dům Soběslav má zpracovaný Krizový plán obsahující preventivní opatření  

v souvislosti  se šířením koronaviru.  Součástí  plánu jsou i opatření pro  případ,  kdyby 

zařízení  zůstalo v karanténě  nebo byla uzavřena lokalita. 

      Průběžně  sledujeme  informace,  jsme  ve spojení s KHS  a s orgány státní  správy. 

Na dotazy odpovídá  Ing. Zina Petrásková, ředitelka, která také komunikuje s médii.

e-mail: petraskova@seniorsobeslav.cz

telefon  732 376 433


                                                

 


 

obrázek


obrázek

Provoz organizace je podpořen dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. (viz dokumenty - rozpočet)