Akce pro uživatele pořádané Senior- domem v roce 2019  - viz Fotogalerie


  L e d e n 

   B ř e z e n 
 •  Masopustní veselice
 •  Zvířátka ze ZOO Dvorec v Senior-domě
 •  Rozhovor s uživateli SD pro školní časopis Klubko (ZŠ Komenského) na téma "Škola za našich časů"
  D u b e n 
 •  Vystoupení MŠ Duha
 •  Čarodějnice
K v ě t e n 
 •  Vystoupení MŠ Nerudova
 •  Vystoupení souboru Novita
 •  Videoprojekce o Africe a zvířátkách ( ZOO Dvorec)
 •  Divadelní představení ZŠ Komenského - "Romeo a Julie"
 •  Vystoupení MŠ Duha
Č e r v e n 
 •  Vystoupení ZŠ Komenského
 •  Senioři a děti - soutěže, hry
 •  Soubor Dubínek
Č e r v e n e c
 • Účast na festivalu dechových hudeb "Kubešova Soběslav"
Z á ř í
 •  Vystoupení  souboru "Anonym Voice"
 •  Svatováclavské posvícení
Ř í j e n
 •  Vědomostní soutěže
 •  Podzimní hry v DD Máj
L i s t o p a d
 •  Martinské hody
 •  Vystoupení souboru "Dubínek"