NA SENIOR DŮM JE SPOLEH
NABÍZÍME ŠIROKÉ ROZPĚTÍ SLUŽEB!


Pozor změna

Vážená paní, vážený pane

Vzhledem ke zvyšování cen jsme nuceni od 1.1.2023 přistoupit k úpravě ceny za ubytovací služby.

Cena za ubytovací služby se zvýší o 40,-Kč za den.

S účinností od 1.3.2022 se změnila vyhláška č.505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ohledně základních úhrad za poskytování služeb v domovech pro seniory.

Vzhledem k probíhající přístavbě Senior domu v Soběslav jsme k tomuto navýšení přistoupili až po dokončení této investiční akce.

Ke stažení: Změna 2023

 

 

Provoz organizace je podpořen dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. (viz dokumenty – rozpočet).

KONTAKTUJTE NÁS?
Zde naleznete kontaktní formulář!

    Back To Top